Uitreiking S-prijzen NK12

Tijdens de prijsuitreiking zijn ook weer de 3 S-prijzen uitgereikt. Degenen die meegedaan hebben, weten dat dit staat voor: spektakelprijs, schoonheidsprijs en schoonschrijfprijs. De spektakelprijs is voor de meest spectaculaire partij, waarbij links en rechts stukken van het bord vliegen. Bij de schoonheidsprijs gaat het wel om de correcte zetten. De schoonschrijfprijs spreekt voor zich en vooral de organisatie heeft hier baat bij, want die moeten al de partijen invoeren. 

SPEKTAKELPRIJS MEISJES
De spektakelprijs bij de meisjes gaat naar een traditioneel opgezette partij, waar al snel meerdere witte en zwarte stukken tegelijk aangevallen staan. Nadat beide speelsters zetherhaling uit de weg gaan, bouwt wit grote druk op richting de zwarte koningsstelling. Dame, paard, en loper cirkelen gevaarlijk rond de zwarte koning, maar de zwartspeelster overleeft. In een uiterste poging toch te winnen, speelt wit haar f-pion op. Ze neemt voor lief dat ze hier ook haar eigen koningsstelling mee verzwakt, en krijgt hierin gelijk: Net als zwart maximaal wil profiteren, weet wit haar aanval met mat te bekronen. De prijs gaat naar Silke Dijcker voor haar overwinning op Janice Fu. 

SCHOONHEIDSPRIJS MEISJES
Dat er wederzijdse kansen geweest zijn, kan niet gezegd worden over de volgende meisjespartij. Net op het moment dat de zwartspeelster wil hergroeperen, maakt wit handig gebruik van een tijdelijke gemis aan coördinatie in het zwarte kamp. Een gepend zwart paard kan niet verhinderen dat de witspeelster een toren kietelt. Wit wint een kwaliteit, en laat er vervolgens geen gras over groeien. De zwarte stukken worden zodanig vast gezet dat als zwart uiteindelijk een eerste zet doet met haar loper van c8, er meteen een toren op a8 verloren gaat en zwart de handdoek in de ring gooit. De schoonheidsprijs bij de meisjes gaat naar Amelia Jonkman voor haar overwinning op Mare Morote.

SPEKTAKELPRIJS JEUGD
De volgende prijs valt ten deel aan een partij waarin beide spelers vanaf het begin nadrukkelijk op een koningsaanval aansturen. Tegengestelde rokades, pionnen die als breekijzer gebruikt worden, en stukken die aangevoerd worden om het karwei af te maken; kortom, een feest voor de toeschouwer. Het blijft lang volslagen onduidelijk wie in zijn opzet gaat slagen, totdat zwart met een aantal rake zetten het hele huis wint en met een beslissende materiaalvoorsprong overblijft.  De spektakelprijs bij de jeugd valt ten deel aan Jefta van Steijn voor zijn overwinning op Koen Aubel.

SCHOONHEIDSPRIJS JEUGD
Blijft over de schoonheidsprijs bij de jeugd. Deze prijs gaat naar een scherp opgezette Siciliaan waar zwart zijn b-pion vooruit heeft gestuurd naar b4. Er lijkt niets logischer dan aansluiten met de a-pion, maar de witspeler laat overtuigend zien dat de zwarte zet …a5 belangrijke nadelen heeft. Wit plant zijn loper op b5 en vervolgt met een snel een pion- en stukoffer, waarmee de zwarte stelling volledig uit elkaar gespeeld wordt. Door gebruik te maken van de penning op het zwarte paard van d7, wint wit het geïnvesteerde materiaal met rente terug. Partijwinst laat niet lang op zich wachten. Deze prijs gaat naar de overwinning van Tommy Grooten op Maxime Venema.

SCHOONSCHRIJFPRIJZEN
Dit jaar is er een hoop partijen ingeleverd met een S. De selectiecommissie voor de schoonschrijfprijs vermoedt echter dat het merendeel voor de spektakel- of schoonheidsprijs bedoeld was. Veel schakers wisten ons uit te dagen om creatief te denken tijdens het ontcijferen van de notatie. Na een eerste selectie op leesbarheid en correctheid bleven er weinig kandidaten over voor de schoonschrijfprijs. Na een extra controle en het opnieuw nalopen van al hun partijen heeft de commissie besloten de schoonschrijfprijzen van het NK D 2019 te geven aan Elysia Feng en Suvan Patwardhan