Oproep tot crowdfunding

  In de afgelopen 26 jaar zijn we er in geslaagd om niet alleen spannende toernooien neer te zetten, maar ook hele leuke. Vrijwel alle deelnemers denken met plezier aan het toernooi terug, niet in het minst door de prachtige locatie (Don Bosco) en het – meestal – goede weer.

Nu hebben we een probleem: sinds ons 25-jarig jubileum in 2015 zijn we er nog niet in geslaagd om een nieuwe sponsor voor het toernooi te vinden. Nu ondersteunen de KNSB en de HSB het toernooi organisatorisch en ook financieel. Desondanks zijn de kosten van het toernooi hoger dan de inkomsten, en daarom teren we elk jaar verder in op onze – kleine – reserves.

Daarom hierbij een oproep tot crowdfunding: we vragen iedereen die het toernooi een warm hart toedraagt op om een bijdrage aan het toernooi te leveren. Die bijdrage – hoe klein dan ook – kan worden overgemaakt op gironummer NL46 INGB 0000 4422 88 t.n.v. de HSB te Voorburg, o.v.v. ‘Crowdfunding NK-12’.

Mocht u daarnaast ideeën of contacten hebben m.b.t. mogelijke -sub- sponsoring dan hoor ik die uiteraard graag!

Ik hoop u tijdens komend toernooi te ontmoeten,

Namens het organisatiecomité,

Ted Barendse,
Toernooidirecteur
06-42140566

 

Plaats een reactie