Oproep tot crowdfunding van het Nederlands Kampioenschap t/m 12 jaar 2019

Zoals tijdens de opening van het toernooi gemeld: we hebben een probleem: sinds 2015 zijn we er niet meer in geslaagd om een nieuwe sponsor voor het toernooi te vinden. Nu ondersteunen de KNSB en de HSB het toernooi organisatorisch en ook financieel. Desondanks zijn de kosten van het toernooi hoger dan de inkomsten, en daarom teren we elk jaar verder in op onze – kleine – reserves.

Een oproep tot crowdfunding twee jaar geleden was succesvol, waarna we weer enkele jaren vooruit konden.

Daarom doen we hierbij opnieuw een oproep tot crowdfunding: we vragen iedereen die het toernooi een warm hart toedraagt op om een bijdrage aan het toernooi te leveren.

Die bijdrage – hoe klein dan ook – kan worden overgemaakt op gironummer NL46 INGB 0000 4422 88 t.n.v. de HSB te Voorburg, o.v.v. ‘crowdfunding NK-12’.

Daarnaast staat er een spaarvarken op de bar van het toernooi, waarin bijdragen kunnen worden gestopt.

 

Mocht u daarnaast ideeën of contacten hebben m.b.t. mogelijke -sub- sponsoring dan horen we die uiteraard graag!

 

NB. Alle informatie over het toernooi, zoals het speelschema, de indeling, sfeerverslagen met foto’s, en de partijen zijn te vinden op de link van het toernooi (zie NK12 op www.haagseschaakbond.nl/).

 

Namens het organisatiecomité,

Ted Barendse

Toernooidirecteur Nederlands kampioenschap tot en met 12 jaar

Plaats een reactie