Crowdfunding NK12 groot succes!

De crowdfunding actie heeft tot veel reacties en toezeggingen geleid. Enkele mensen die dit NK een warm hart toedragen hebben een bedrag toegezegd. Daaronder Cor van Wijgerden, die namens de Stappenmethode een behoorlijk bedrag toegezegd heeft. 
We willen hierbij alle crowdfunders hartelijk bedanken voor hun toezegging, die het mogelijk maakt dit toernooi dit jaar mogelijk te maken.

Plaats een reactie